Các dự án hiện hữu trở thành xu hướng được khách hàng tìm kiếm

Các dự án hiện hữu trở thành xu hướng được khách hàng tìm kiếm

Những biến động trong thị trường bất động sản trong nửa đầu năm 2022 đã thay đổi cách suy nghĩ của khách hàng về việc mua nhà đất. Thay vì chọn mua các sản phẩm chưa triển khai, NĐT & KH có xu hướng lựa chọn các sản phẩm đã hoàn thiện, có thể chuyển vào ngay