Nguyễn Mạnh Hùng – Biên đạo nhảy nổi tiếng trở thành doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực bất động sản.

Nguyễn Mạnh Hùng – Biên đạo nhảy nổi tiếng trở thành doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực bất động sản.

Tốt nghiệp song song 2 trường (Sân khấu Điện ảnh và Đại học Ngoại ngữ Hà Nội), ông Nguyễn Mạnh Hùng đã từng trải qua rất nhiều nghề, từ Biên đạo nhảy đến Giám đốc Doanh nghiệp Lữ hành và hiện tại ông đang giữ cương vị Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Gia.