Người Mỹ nợ 14.000 tỷ USD

Người Mỹ nợ 14.000 tỷ USD

Các hộ gia đình Mỹ đang nợ số tiền kỷ lục là 14.000 tỷ USD, gồm vay mua nhà, đóng học phí, nợ thẻ tín dụng và các dạng nợ khác.\r\n\r\n\r\n